Dr. GUSZTÁV FOGARASSY zdraví návštĚvníkY domovské stránky DANCE FUSION® a mezinárodní FUSION®, jakož i čtenáře zpravodajského listu*. Dr. GUSZTÁV FOGARASSY jako  první ve světě použil výraz FUSION (1966-) ve spojení s tancem a tím zahájil novou etapu v tanečním umění.

Další podrobnosti si můžete přečíst v tomto stručném přehledu v češtině, respektive  v angličtině, na české webové stránce: www.dancefusion.cz  www.fusiondance.cz  Upozornění: nepleťte si tento název s různými falzifikáty, šířenými mezinárodními falzifikátory ochranných značek na internetu, a dalšími jinými způsoby. Pomozte nám postavit hráz proti takovým lupičům identity, ohrožujícím i Vaši kulturu.  

 

Na základě pozvání, v rámci národních a mezinárodních akcí ve VAŠÍ ZEMI, předvedeme prezentaci,  školení pro mistry, tvůrčí dílnu, kurz, doškolovací kurz a kurz pro učitele k následující problematice:

RůznorodosT kultUry a umĚnÍ vyjÁdŘená různÝmi formami, variAcEmi tancE a  pŘíbuznými formami pohybových žánrů, ktEré mOHOU bÝT uplatnĚné  I  Jako zbraň proti terorizmu.**

Takto definované chápání tvoří zásadní a praktickou podstatu novátorství, otvírajícího novou etapu v tanečním umění, vyvíjenou od roku 1966 až do dnešních dnů.

Výše uvedené ochranné značky DANCEFUSION®, FUSION®, respektive Fusiondance® a Fusiondancer® symbolizují tři kvalifikace, které se dají sloučit:

„L’ART POUR L’ART” (Umění pro umění), „Bojovník STYlu“ a “MISTROVSKÉHO StYlu“.

 

Plné jméno, užívané v Americe a v Maďarsku: Dr. Gusztáv Újfalusi Fogarassy, PhD. (Od roku 1958 známý také pod uměleckými jmény: Varga a Jenő). Univerzitní profesor tance a instruktorů erobiku v USA a cestující lektor. Novátorský pojem „fusion“ se nemá chápat doslovně ve smyslu zamlžování, uvolňování, ničení a slučování, nebo jako pokusy o dosažení splynutí národního a mezinárodního kulturního dědictví. Právě naopak, v inspirativním a symbolickém smyslu našich ochranných značek jde o snahy představit formální prvky v křištálově čisté podobě, jejich snadnější, rychlejší a rozmanitější vyučování či přednášení pomocí jejich porovnávání v rámci speciálních kompozicí.

 

V rámci estetické a dynamické učitelské rutiny, choreografie a koncertních studií, respektive i mimo jejich rámce, se dají naučit různé taneční a jim příbuzné pohybové formy: například legendární džez, techniky pionýrů afro-amerických tanců a současných tanců, balet, charakterové a společenské tance (latinské, moderní, atd.), hip-hop/brejk, erobik, kreativní a jiné další formy (viz texty a inzeráty na stránkách v angličtině). Všechny tyto aktivity mohou absolvovat zájemci na úrovni začátečníka či ochotníka, až po profesionálního učitele či interpreta. Od roku 1966 metoda „Fogarassy fusion“ nabrala symbolický kurz v oblasti choreografie tance, zatímco „jazz fusion“ zase v hudbě - jako v žánru příbuzném tanci, ale přitom přece jen odlišném - nabral od roku 1969 doslova „slučovací“ směr, ničící formy. Zasvěcení odborníci jsou schopni tento vývoj harmonizovat, zatímco ostatní  toho schopni nejsou. 

 

Jak se dokáže zorientovat mezi užitečnými a škodlivými vlivy vlastenec, který se chce bavit anebo vzdělávat pomocí možností, poskytovaných národní a mezinárodní rozmanitostí? Jak se dokáže vyvarovat prezentací tanečních forem, zahalených do klamného roucha, napodobujícího moje odcizené ochranné značky, anebo jejich nekvalifikovaných směsí, popřípadě toho, aby tleskal ničení našich etických, morálních norem a našeho kulturního dědictví? V tomto Vám může být nápomocná tréninková metoda Dr. Fogarassyho, uplatňovaná v oblasti tance a  tanci podobných, pohybových formách projevu, napomáhající rozvoji rozmanitosti kultury a umění, všestrannosti v stylistice a technice, kterou můžete cvičit i doma, ve svém bytě. Jedná sa o sedm různých instruktorských zručností, respektive choreografií od začátečnického stupně, až po profesionální úroveň. Ty všechny se dají předvést i na jevišti, a tím usnadní  překlenutí různých podmínek  při tréninku a představení, v cvičném sále i na jevišti.

Jedná se o současnou, všeobecnou a speciální přípravu na jednom určeném místě, pod vedením jednoho stylového mistra - trenéra za přiměřený honorář, a to bez nároku na zaměstnávání a financování  zvláštního instruktora tance pro jednotlivé formy pohybového projevu. Tímto mistrem - trenérem je Dr. Gusztáv Fogarassy.

 

V případě, že si nemůžete dovolit moje pozvání, tréninkový materiál, rozvíjející rozmanitost, s inspirujícími hudebními nahrávkami, si lze objednat nahrané na audio a video CD nosiče, respektive na DVD nosiči. Tyto nahrávky mají zábavný, tělocvičný (erobik) a výchovný charakter pro všechny věkové kategorie, od dětí až po dospělé.

 

**Dr. Fogarassy na tom postavil jednu mimořádnou dimenzi svého novátorství, kreativní kombinaci poznatků z oblasti vědy pohybového projevu, jmenovitě kombinaci vědních disciplin označovaných v angličtině názvem „behavioral science“ (věda o chování) a „psycho-somatic“ (vědecká disciplina, zabývající se působením psychiky na tělesné zdraví a opačně). Tato dimenze se dá použít k prevenci všech forem terorizmu v mládežnickém prostředí, od základních škol až po univerzity. V případě, že byste měli zájem přednášet o této dimenzi anebo kterékoli části výše prezentovaného v rámci vaší volné intelektuální činnosti, respektive ji vyučovat, nemusíte ji napodobovat, zákonným způsobem Vám umožním používání ochranné značky!

 

Do té doby, dokud se blíže neobeznámím s Vaším jazykem, dokážeme se dorozumět univerzálním jazykem pohybu. Prosím, abyste mi Vaše vzkazy posílali v angličtině.

Moje e-mailová adresa: moje jméno a drgfpsai@yahoo.com. V zájmu usnadnění Vaší identifikace v kolonce „věc“ (subject), uveďte svoje úplné telefonní číslo i s mezinárodní předvolbou. Kdyby nastaly problémy s navázáním komunikace anebo byste nedostali ode mne odpověď, napište mi dva dopisy stejného obsahu, z kterých jeden zašlete na poštovní adresu: H-1244 Budapest, PF 912, Maďarsko a druhý na adresu: P. O. Box 708, Marshall, Minnesota 56258, USA.

 

* S poděkováním: Zpravodajský list FUSION® OCHRÁNCE KULTURY. 29. ročník, č. 4, 30. 10. 2007. (Současný text je českým přepisom  článku z 26. 05. 2007 distribuovaného poštou a na internetu.) ©2007 Dr. Gusztáv Fogarassy, redaktor a vydavatel, H 1244 Budapest, PF. 912.