POZDRAVLJA POSJETITELJE svojih međunarodnih web stranica i čitatelje svoje novinske brošure* DR. GUSZTAV FOGARASSY. Nazivi DANCEFUSION® i FUSION® predstavljaju i u Hrvatskoj Republici zaštitne marke. DR. FOGARASSY je u svijetu prvi upotrijebio naziv FUSION na području plesa i je time od 1966. otvorio novo razdoblje plesa.

Detalje možete pročitati u ovom hrvatskom ekstraktu i na engleskim stranicama hrvatske web stranice: www.dancefusion-hravatska.com www.dancefusion-croatia.com Nemojte ovu stranicu pomiješati sa internetnim i drugim falsifikatima imitatora međunarodnih zaštitnih maraka, radije pomozite zaustaviti ovakve kradljivce identiteta, koji ugrožavaju i vašu kulturu.

 

OVDJE, U HRVATSKOJ Dr. Fogarassy na poziv drži izvedbu, vodi radionicu, majstorski razred, kurs, daljnje obrazovanje i slične tečajeve kao dio mjesnih, narodnih ili međunarodnih priredaba u slijedećim predmetima / temama: KONSTRUKTIVNA, KULTURALNA I UMJETNIČKA RAZLIČITOST KROZ VARIJACIJE I SRODNE FORME KRETANJA KAO SREDSTVO BORBE PROTIV TERORIZMA.**

 

Ovo je teoretska i praktična suština Dr. Fogarassyevog od 1966 do danas razvijenog epohalnog inoviranja. Njegove gore navedene zaštitne marke DANCEFUSION®, FUSION®, Fusiondance®, i Fusiondancer® također simboliziraju tri spojive kvalifikacije: "L'ART POUR L'ART" (larpurlarizam, tj. umjetnost radi umjetnosti), "THE STYLE WARRIOR" (Borac stila) i " THE STYLE MASTER” (Majstor stila).

 

Njegovo puno američko-mađarsko ime je Dr. Gusztav Ujfalusi Fogarassy, Ph.D. (od 1958. on je poznat također i pod pseudonimima Varga i Jenő), sveučilišni profesor američkog instituta za obrazovanje nastavnika plesa i aerobika i putujući predavač. Pod inovacijom "fusion" ne mora se razumijevati doslovno “legiranje”, topljenje ili slične pokušaje, koji zamute, labave i ruše forme, te vode narodne i međunarodne kulturne baštine u opasnost. Suprotno, u sugestivnom, simboličnom smislu njenih zaštitnih maraka, nastojanje za kristalno čisto ostvarivanje formalnih elemenata, i za lakše, brže i raznovrsnije učenje i predstavljanje na osnovi njihovog uspoređivanja u specijalnim kompozicijama. 

 

Kao unutar tako i izvan njegovih estetsko-dinamičnih nastavničkih rutina, koreografija i koncert studija mogu se naučiti mnogobrojni plesovi i srodne forme kretanja: na primjer tehnike pionira legendarnog džeza, afro-američkog i suvremenog plesa i balet, karakter, dvorana za balove (latinsko, moderna, itd.), hip-hop/break, aerobika, kreativne i druge forme (vidi tekst i oglase engleskih stranica). Sve ovo od početničkog i amaterskog nivoa do profesionalnog nastavničkog i izvođačkog stupnja. U plesu je uzeo Fogarassy fusion od 1966. simboličan, a u glazbi džez fusion od 1969. doslovno “legirajući” smjer, inspirirajući koreografiju, ali rušeći formu sa utjecajem na srodan, ali drukčiji žanr plesa. Kompetentni su još sposobni harmonizirati ovo, drugi ne.

 

Kako se može snalaziti između korisnih i štetnih utjecaja rodoljub koji se hoće zabavljati i obrazovati sa narodnom i međunarodnom raznolikošću? Kako možete izbjeći da aplaudirate razorenju svojih etičkih, moralnih norma i svoje kulturne baštine u plesnim formama koje su  obučene u kapute mojih ukrađenih zaštitnih maraka ili u izvedbi njenih neopisivih mješavina.  U ovome Vam može pomoći Dr. Fogarassyev trening koji razvija kulturnu i umjetničku mnogovrsnost te stilističku i tehničku mnogostranost u plesu i sličnim formama kretanja, i koji se može vježbati i kod kuće: podijeljene u sedam stupnjeva od početničkog do profesionalnog nivoa nastavničke rutine, odnosno koreografije, od kojih svaka može biti izvedena i na pozornici te time olakšavaju premošćivanje raznih odnosa treninga i izvedbe, odnosno dvorane za vježbanje i pozornice. Ovo je opće i specijalno obrazovanje u jedno vrijeme, ne jednom određenom mjestu, pod vodstvom jednog mnogostranog majstora-trenera stila, za platu jednog prihvatljivog honorara, u svakoj formi kretanja, bez zapošljavanja i financiranja posebnog plesača-trenera: to je Dr. Gusztav Fogarassy.

 

Ako ga ne možete pozvati, tada možete naručiti njegov također muzikalno stimulativni, mnogostranost razvijajući trening materijal na audio i video CD-u i DVD-u. Ovaj materijal sa širokom skalom je zabavan, i slično aerobiku, trenira i razvija tijelo od djetinjstva do odrasle dobi.

 

 **Na ovo je osnovao Dr. Fogarassy izvanrednu dimenziju svoje inovacije, kombinaciju engleskog "behavioral science" (nauka o ponašanju) i "psycho-somatic" (sa duše na tijelo i obrnuto djelujući) kreativnu nauku o kretanju, koju se može upotrijebiti od niže osnovne ili više škole do sveučilišnog stupnja za sprječavanje svake vrste terorizma. Ako biste željeli također izvoditi ili nastaviti ovaj ili bilo koji drugi dio njegovih materijala, ne trebate ga kopirati, autor Vam može dati zakonitu licencu za korištenje svojih zaštitnih maraka!

 

Sve dok bolje ne upoznajem Vaš jezik, razumjet ćemo se na univerzalnom jeziku kretanja, do tada mi pišite na engleskom, molim Vas.

Email: ime i drsfpsai@yahoo.com. U red "Subject" (Predmet) molim, upišite svoj cijeli međunarodni telefonski broj radi identifikacije. U slučaju problema ili ukoliko ne dobijete odgovor od mene, napišite dva jednaka pisma: jedno na adresu Pf. 912 Budapest, Hungary 1244; a drugo na P. O. Box 708, Marshall, Minnesota 56258 USA.

 

Zahvaljujući se: *Novinska brošura FUSION® ČUVAR KULTURE. Godište: 29. Broj: 4. Datum: 30. 10. 07. (Hrvatska varijanta osvježenog članka 26. svibnja 2000. godine,  koji je širen putem pošte i Interneta) © 2007 Dr.  Gusztav Fogarassy, Urednik/Izdavač. Pf. 912 Budapest, HUNGARY 1244. P.O. Box 708 Marshall, Minnesota 56258 USA.