*FUSION®  [Cl. 16]  CULTURAL GUARD     ( Kultúrőr) Hirlevél.             

   

ÜDVÖZLI a Magyar Népköztársaságban is védett márkás FUSIONâ, DANCEFUSIONâ és FUSIONDANCE® honlapjaik látogatóit, hirlevelük* olvasóit DR. GUSZTAV FOGARASSY aki a FUSION-szót a világon elsőként alkalmazta a táncra és ezzel 1966-tól új tánckorszakot nyitott, és DR. VARGÁNÉ FOGARASSY JUDIT aki ehhez mint társalkotó már 1974-ben csatlakozott még az USA-ban.

Részletek e kivonatban és a magyar/angol oldalakon, www.dancefusion.hu www.fusion.hu www.fusiondance.hu valamint az eredeti www.dancefusion.org, a www.fusiondance.com, a www.dancefusion.us és más Fogarassy honlapokon világszerte. Ezeket ne tévesszék össze a védjegyutánzók internetes és egyéb hamisitványaival, inkább segitsenek leállitani az ilyen azonosság tolvajokat akik az önök kulturáját is veszélyeztetik.

ITT, MAGYARORSZÁGON, Dr. Fogarassy Gusztáv önállóan, és Dr. Vargáné Fogarassy Judit szervezésében is, meghivás alapján tart bemutató órát, osztályt, kurzust, továbbképző és tanárképző

tanfolyamot helyi, nemzeti, nemzetközi vagy egyéb rendezvények részeként, tárgykörében:        

KULTURÁLIS SOKFÉLESÉG ÉS MŰVÉSZI  SOKOLDALÚSÁG A TÁNC FORMÁIN, VARIÁCIÓIN ÉS ROKON MOZGÁSFORMÁIN ÁT. Szórakoztatás, Nevelés, Multi-ethnikai hasonlóságok ápolása, különbözőségek kölcsönös méltánylása.**

 

Ez Dr. Fogarassy 1966-tól napjainkig továbbfejlesztett, tánckorszakalkotó újitásának elméleti és gyakorlati lényege.

 

A fenti FUSION®, DANCEFUSION®, FUSIONDANCE®védjegyek, és a Fusiondancer® is, három egyesithető képesitést szimbolizálnak:

 

 

 

 

 

                                 

    “L’ART POUR L’ART”              “A STILUSHARCOS”                  “A STILUSMESTER”

           (Művészet a Művészetért)                                      (The Style Warrior)                                           (The Style Master)

Hogyan igazodhat el a hasznos és káros befolyások között a nemzeti és nemzetközi sokféleséggel magát szórakoztatni és művelni próbáló hazafi? Hogyan kerülhetik el, védjegyeink ellopott köntöseibe megtévesztően felöltöztetett táncformák vagy azok minősithetetlen keverékeinek előadásában, esetleg a saját etikai, erkölcsi normáik és kulturális örökségük pusztitásának megtapsolását?

Teljes amerikai-magyar neve Dr. Gusztav Ujfalusi Fogarassy, Ph.D. (1958-tól Varga és Jenő művésznevein is ismert) tánc és aerobiktanárképző egyetemi professzor és utazó előadó. A “fusion” újitása alatt nem formákat homályositó, lazitó és pusztitó, nemzeti és nemzetközi kulturális örökségeket is veszélyeztető, szószerinti ötvözés-t, összeolvasztást vagy hasonló tévelygéseket kell érteni.***

 

ELLENKEZŐLEG, védjegyeinek sugalló, szimbólikus értelmében, törekvést a formai elemek kristálytiszta kivitelezésére, speciális kompoziciókban való összehasonlitásuk alapján könnyebb, gyorsabb, változatosabb tanitásukra és előadásukra. Esztétikus-dinamikus, tanitói rutinjain, koreográfiáin--koncerttanulmányain--belül is, kivül is, számos tánc és azzal rokon mozgásforma tanulható: például a jazz, Afro-Amerikai és kortárstánc legendás pionirjainak technikái, és a balett, karakter, báltermi  (Latin, modern, stb.), hip-hop/break, aerobik, kreativ, és egyéb formák (lásd az angol nyelvű oldalak szövegét, hirdetéseit). Mindezt a kezdő és műkedvelő fokozattól a hivatásos tanár és előadó szintig. A táncban a Fogarassy fusion 1966-tól szimbólikus, a zenében a jazz fusion 1969-től szószerint "ötvöző" irányt vett koreográfiát ihlető de formapusztitó hatással a tánc rokon de eltérő műfajára. Ezt avatottak még képesek harmonizálni, mások nem.

Mivel anyanyelvem a magyar, szóban is és a mozgás egyetemes nyelvén is megértjük egymást, vagy angolul, akár szóban, akár irásban, kérem. Email cimem:  Dr. Gusztav Fogarassy drgfpsai@yahoo.com Probléma esetén, vagy ha nem kapnak tőlem választ, irjanak két azonos póstai levelet: egyiket a Pf 912 Budapest, Hungary 1244;   másikat a P.O. Box 708, Marshall, Minnesota 56258 USA póstafiók cimemre.

Köszönettel: *FUSION® KULTÚRŐR Hirlevél. Évjárat: 29. Szám: 4. Dátum: 10.30.07. (A

cikk 05.26.00 első kiadása után angol és magyar eredetiből átirt póstán és interneten terjesztett legújabb változata). ă 2007 Dr. Fogarassy Gusztáv, Szerkesztő/Kiadó. Pf 912 Budapest, Hungary 1244.

 

Ebben segithet Dr. Fogarassy a tánc és hasonló mozgásformákban kulturális és művészeti sokféleséget, stilisztikai és technikai sokoldalúságot fejlesztő, otthonukban is gyakorolható tréningje: hét, kezdőtől profi szintig haladó tanitói rutinja illetve koreográfiája melyek mindegyike szinpadon is előadható és ezáltal megkönnyiti a tréning és előadás, gyakorlóterem és szinpad különböző viszonyainak áthidalását.

 

Ez általános és speciális képzés, kiegészitő kreativ anyaggal, egy idő ben, egy meghatározott helyen, egy sokoldalú stilusmester-tréner vezetésével, egy méltányos honorárium fizetése mellett, minden mozgásformában külön táncos-tanár alkalmazása és finanszirozása nélkül: ez Dr. Gusztav Fogarassy és ezt is szervezi Dr. Vargáné Fogarassy Judit, 1974-től az USA, 80-tól Hódmezővásárhely táncszinpadi, gyermek és felnőtt oktató koreográfusa, balettmesternője.  

 

Ha nem tudnák meghivni Dr. Fogarassy-t, zeneileg is ihlető, sokoldalúságot-fejlesztő tréninganyagát audió és videó CD-n, DVD-n, kazettán is megrendelhetik. **Ennek a széles skálájú anyagnak szórakoztató, testedző-aerobik és nevelő hatása van gyermekkortól felnőttkorig. Erre épitette Dr. Fogarassy újitásának egy rendkivüli dimenzióját, az angol néven “behavioral science” (magatartástudomány) és “psycho-somatic” (lélekről-testre és forditva is ható) kreativ-mozgástudomány kombinációját mely alsótól felső iskolás és egyetemi fokig is alkalmazható személyi és kulturkonfliktusok megelőzésére, békés megoldására. Ha ezt, vagy szellemi szabadfoglalkozásának bármely más, fenti képviselő részét, előadni és tanitani is szeretnék, nem kell utánozni, törvényesen engedélyezné önöknek védjegyei használatát! Csupán a kedvező feltételeket és részleteket kell kidolgozni vele és Dr. Vargáné Fogarassy Judit magyarországi védjegyeinek társtulajdonosával akivel egyenlőre Dr. Fogarassy alábbi cimén lehet kapcsolatba lépni.

***MAGYARÁZAT.  Az eredeti újitó jogán a “dance” és a “fusion” két angol szótári szónak csak a szavait vonta össze de cselekvést és folyamatot jelentő közönséges szótári értelmüket nem. Ehelyett a fusion szónak egy elvont művészi jelentésével egészitette ki az addig sehol a világon semilyen szótárban nem létező új, általa összetett szavakat alkotótársa, Judit közreműködésével és igy nyertek ezek a szavak teljesen új iskolai gondolatát, tanár és előadóképző, kutató-fejlesztő rendszerét szimbolizáló értelmet. A fusion-szó jelentésének minden árnyalatát végig kutatta az 1961 Szeptemberben megjelenő legteljesebb amerikai globális szótár, a Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged kiadástól a mai használatokig. Több évtizedes kisérletei akadémiai mozgás-laboratóriumon belül is, kivül is igazolják, előző és jelenkori összevonásokat a táncban nem a fusion --„fúzió”-- magyarul „ötvözés” hanem más műszavak éltetnek: koreográfia, konvergencia, kombináció, stilizálás, karakterizálás, tudományosan „természetes környezeti fejlődési adaptáció,” stb. a képzelet végtelenségéig. Tehát a fúzió-szó helyett megfelelőbb alternativ kifejezésekben nincs hiány, csak annak megértésében, ha a tánc mégis mint „fúzió” van beállitva, a két szó  egybekapcsolása nélkül is a logikus olvasó vagy publikum következtetésében a végtermék „fúziótánc” vagy „táncfúzió.”  Ezek a leirólag tiltott használatú fenti védjegyek, és alkalmazójukat ismerik el és fizetik értük, vagy másokat is akikre leirólag vagy mint tevékenységük nevei vannak alkalmazva. Ezt viszont nagyon jól értik a szándékos jogsértők, akik nem csak az illető szavak védjegy minősitését, hanem még tulajdonosaik létezését is tagadják, mert ha elismernék, nem bitorolhatnák a rendivül vonzó nemzeti és nemzetközi védjegyeik szavait, nem profitálhatnának belőlük, nem lophatnák el fényüket, hogy csillogjanak benne.