Pozdrawiam GOśCI  oglądajacych naszą strone webside oraz czytelników dziennika*  mającego także w Polsce pod ochroną swoją nazwę  DANCEFUSION® jak i figurującego na rynkach międzynarodowych pod nazwą FUSION®. Nazywam się DR.GUSZTAV FOGARASSY. Ja, jako pierwszy na świecie użyłem słowa FUSION- , stosując je w tematyce tańca i tym samym otworzyłem nową erę tej formy ruchu w roku 1966.

Dokładne informacje na omawiany temat  w języku polskim oraz angielskim znaleźć można na stronie: www.dancefusion.pl. Proszę nie dać się oszukać imitacjom znaków fabrycznych i podrabianym oryginalnym znakom markowym, raczej prosiłbym o pomoc w zdemaskowaniu złodziei, którzy stanowię niebezpieczeństwo dla kultury Państwa kraju.

 

TU W POLSCE, na podstawie zaproszenia można wziąść udział w pokazach, które zaznajamiają osoby zainteresowane pracą klasy mistrzowskiej, pracą zakulisową, kursami dokształcającymi, kursami na nauczyciela na poziomie organizacji miejscowych, narodowych i międzynarodowych. Jako główne tematy przedstawić można: KULTURALNą RÓżNORODNOść I  WIELOSTRONNOść SZTUKI FORM TAńCA, JEGO WARIACJI I POKREWNYCH FORM RUCHU NAWET JAKO NARZęDZIE W WALCE Z TERRORYZMEM.**

To motto dr. Fogarassy od r. 1966-go do czasów dzisiejszych rozwija. Na dzień dzisiejszy stało się ono teoretyczną i praktyczną podstawą odnowienia elementów tańca. Powyższe DANCEFUSION®, FUSION® i Fusiondance®, Fusiondancer® symbolizują  zgrupowane kwalifikacje:  „L’ART POUR L’ART” (Sztuka dla Sztuki), „BOJOWNIK STYLU”i „MISTRZ STYLU”.

 

Amerykansko-węgierskie nazwisko brzmi dr. Gusztav Ujfalusi Fogarassy, Ph.D. Od roku 1958-go znany także pod nazwą artystyczną Varga i Jenő. Jest on profesorem uczelni i podróżującym wykładowcą tańca i aerobiku w USA. Pod pojęciem „fusion” rozumieć należy nie coś co przysłania nam mgłą formy, ani coś co niszczy, buntuje czy zagraża narodowemu i międzynarodowemu spadkowi  kultury, czy złączenie się i stopnienie w jedną całość, ale wręcz przeciwnie, jak wynika już z samej nazwy jego symboliczne znaczenie to skupienie się na tym, aby wykonanie form było czyste i przejrzyste, aby łatwiej, szybciej i w sposób jak najbardziej urozmaicony poprzez porównanie różnych kompozycji, można było nauczać i przedstawiać tą tak popularną formę ruchu. Poprzez estetyczno-dynamiczne wyrażenia,  praktykę nauczycieli, poprzez choreografię i opracowania koncertów możliwa jest do nauczenia się wielka liczba tańców jak i pokrewna forma ruchu, na przykład legendarny jazz, techniki pionierów Afro-Amerykanskiego i współczesnego tańca i baletu, charakter tanców balowych (nowoczesne, latyno-amerykańskie), hip-hop/break, aerobik, kreatywne i inne formy.(szukaj na stronach w języku angielskim i wśród ogłoszeń). To wszystko odnosi się począwszy od sympatyków i początkujacych grup aż do zawodowych nauczycieli i artystów. W tańcu odznaczył się Fogarassy fusion od roku 1966-go symbolicznym charakterem, w muzyce jazz fusion od 1969-go roku pokazał drogę do zjednoczenia, zespolenia elementów jeżeli chodzi o choreografię, natomiast w niektórych formach tańca przyczynił się do wielkiego spustoszenia.

To negatywne dziedzictwo są w stanie doprowadzić do porządku osoby zajmujące się tematyką, laicy nie mają szans.

 

Jak więc może zorientować się w tym ogromie pożytecznych i szkodliwych, narodowych i międzynarodowych możliwości szukający rozrywki i próbujący kulturalnie rozwijać się patriota? Jak mogę zapobiec straceniu i podporządkowaniu się form tańca innym formom lub temu aby formy te, w niemożliwy sposób zmieszane ze sobą, etycznie i moralnie zysłały poparcie jako kulturalny spadek? Może nam w tym pomóc proponowany przez dr. Fogarassy trening, który zawiera w sobie kulturalne i artystyczne elementy tańca i inne formy ruchu, wielostronnie rozwinięty pod wzgledem stylistycznym i technicznym, możliwy także do ćwiczenia w domu. Trening składa się z siedmiu stopni, począwszy od początkujacego aż do zaawansowanego trenera choreografa, z których to każdy poziom reprezentowany może być na scenie, co umożliwia przejście i kontakt między treningiem a pokazem i między salą ćwiczeń a podium. To podstawowe i specjalne szkolenie odbywa się w określonym czasie, w określonym miejscu, przy pomocy jednego konkretnego trenera-mistrza stylu, za konkretną i niską opłatą, bez osobno zatrudnionego do każdej formy ruchu nauczyciela tańca i jego opłat: to jest Dr. Gusztav Fogarassy.

 

Jeżeli nie możecie mnie Państwo zaprosić, można zakupić materiał treningowy na CD, bądź DVD, który to pomaga wszechstronnemu rozwojowi i inspiruje muzycznie. Wspominany wielostronny materiał działa rozrywkowo, treningowo i wychowawczo począwszy od wieku dziecięgo aż do lat dorosłych.

 

**Ta forma ruchu stała się podstawą, na którą Dr. Fogarassy zbudował swoja szczególną dymenzję, po angielsku „behavioral science” (nauka zachowania się) oraz „psycho-somatic” (działanie duszy na ciało i odwrotnie), która jest kombinacją kreatywnej kultury ruchu, i którą możemy używać począwszy od pierwszoklasistów aż do studentów jako zapobieganie jakiemukolwiek rodzajowi terroryzmu. Jeżeli chcielibyśmy nauczać tego i przedstawiać to innym będąc przedstawicielami tego kierunku, nie musimy naśladować i podrabiać, ani też prawnie pozwalać na używanie marki ochronnej.

 

Zanim lepiej poznam język Państwa, porozumiewać się możemy uniwersalnym językiem ruchu, w listach proszę używać angielskiego. Email: moje nazwisko i imię i drgfpsai@yahoo.com. Do tabeli „Subiect” (przedmiot) proszę wpisać numer telefonu wraz z numerem kraju, abym mógł zidentyfikować osobę. W przypadku problemu bądź nie otrzymania ode mnie odpowiedzi proszę wysłać dwa takie same listy, jeden na adres Pf 912 Budapest Hungary 1244; a drugi na adres skrytki pocztowej P.O.Box 708 Marshall Minnesota 56258 USA.

 

Z podziękowaniami: *FUSION® Dziennik STRÓż  KULTURY Rocznik: 29. Numer: 4. Data: 10.30.07. (Polska wersja artykułu 05.26.00 rozpowszechniana internetem i pocztą) 2007 Dr. Fogarassy Gusztav, Redakcja/Wydawnictwo. Pf 912 Bp H 1244.