Text Box:  
POZDRAVLJA POSETIOCE svojih međunarodnih web stranica i čitaoce svoje novinske brošure* 
DR. GUSZTAV FOGARASSY. Nazivi DANCEFUSION® i FUSION® predstavljaju i u Republici Srbiji zaštitne marke. DR. FOGARASSY je u svetu prvi upotrebio naziv FUSION na području plesa i je time od 1966. otvorio novo razdoblje plesa. 
Detalje možete pročitati u ovom ekstraktu, na planiranoj web stranici .sr i na engleskim stranicama globalne web stranice www.dancefusion-srbija.com www.dancefusion.serbia.com Do pokretanja prednje nemojte ovu poslednju stranicu pomešati sa internetnim i drugim falsifikatima imitatora međunarodnih zaštitnih maraka, radije pomozite zaustaviti ovakve kradljivce identiteta, koji ugrožavaju i vašu kulturu. 

OVDE, U REPUBLICI SRBIJI dr. Fogarassy na poziv drži izvedbu, vodi radionicu, majstorski razred, kurs, daljnje obrazovanje i slične tečajeve kao deo mesnih, narodnih ili međunarodnih priredaba u sledećim predmetima / temama: KONSTRUKTIVNA, KULTURALNA I UMETNIČKA RAZLIČITOST KROZ VARIJACIJE I SRODNE FORME KRETANJA KAO SREDSTVO BORBE PROTIV TERORIZMA.**
Ovo je teoretska i praktična suština Dr. Fogarassyevog od 1966 do danas razvijene epohalne inovacije. Njegove gore navedene zaštitne marke DANCEFUSION®, FUSION®, Fusiondance®, i Fusiondancer® također simbolizuju tri spojive kvalifikacije: "L'ART POUR L'ART" (larpurlarizam, tj. umetnost radi umetnosti), "THE STYLE WARRIOR" (Borac stila) i " THE STYLE MASTER” (Majstor stila).
 
Njegovo puno američko-mađarsko ime je Dr. Gusztav Ujfalusi Fogarassy, Ph.D. (od 1958. on je poznat također i pod pseudonimima Varga i Jenő), univerzitetski profesor američkog instituta za obrazovanje nastavnika plesa i aerobika i putujući predavač. Pod inovacijom "fusion" ne mora se razumevati doslovno “legiranje”, topljenje ili slične pokušaje, koji zamute, labave i ruše forme, te vode narodne i međunarodne kulturne baštine u opasnost. Suprotno, u sugestivnom, simboličnom smislu njenih zaštitnih maraka, nastojanje za kristalno čisto ostvarivanje formalnih elemenata, i za lakše, brže i raznovrsnije učenje i predstavljanje na osnovi njihovog uspoređivanja u specijalnim kompozicijama.  

Kao unutar tako i izvan njegovih estetsko-dinamičnih nastavničkih rutina, koreografija i koncert studija mogu se naučiti mnogobrojni plesovi i srodne forme kretanja: na primjer tehnike pionira legendarnog džeza, afro-američkog i suvremenog plesa i balet, karakter, dvorana za balove (latinsko, moderna, itd.), hip-hop/break, aerobika, kreativne i druge forme (vidi tekst i oglase engleskih stranica). Sve ovo od početničkog i amaterskog nivoa do profesionalnog nastavničkog i izvođačkog stepena. U plesu je uzeo Fogarassy fusion od 1966. simboličan, a u glazbi džez fusion od 1969. doslovno “legirajući” smer, inspirisavši koreografiju, ali rušeći formu sa uticajem na srodan, ali drukčiji žanr plesa. Kompetentni su još sposobni harmonisati ovo, drugi ne.


Kako se može snalaziti između korisnih i štetnih uticaja rodoljub koji se hoće zabavljati i obrazovati sa narodnom i međunarodnom raznolikošću? Kako možete izbeći da aplaudirate razorenju svojih etičkih, moralnih norma i svoje kulturne baštine u plesnim formama koje su  obučene u kapute mojih ukrađenih zaštitnih maraka ili u izvedbi njenih neopisivih mešavina.  U ovome Vam može pomoći dr. Fogarassyev trening koji razvija kulturnu i umetničku mnogovrsnost te stilističku i tehničku mnogostranost u plesu i sličnim formama kretanja, i koji se može vežbati i kod kuće: organisane u sedam stepeni od početničkog do profesionalnog nivoa nastavničke rutine, odnosno koreografije, od kojih svaka može biti izvedena i na pozornici te time olakšavaju premošćivanje raznih odnosa treninga i izvedbe, odnosno dvorane za vežbanje i pozornice. Ovo je opšte i specijalno obrazovanje u jedno vreme, ne jednom određenom mestu, pod vodstvom jednog mnogostranog majstora-trenera stila, za platu jednog prihvatljivog honorara, u svakoj formi kretanja, bez zapošljavanja i finansiranja posebnog plesača-trenera: to je dr. Gusztav Fogarassy.
 
Ako ga ne možete pozvati, tada možete naručiti njegov također muzikalno stimulativni, mnogostranost razvijajući trening materijal na audio i video CD-u i DVD-u. Ovaj materijal sa širokom skalom je zabavan, i slično aerobiku, trenira i razvija telo od detinjstva do odrasle dobi. 

**Na ovo je osnovao dr. Fogarassy izvanrednu dimenziju svoje inovacije, kombinaciju engleskog "behavioral science" (nauka o ponašanju) i "psycho-somatic" (sa duše na telo i obrnuto delujući) kreativnu nauku o kretanju, koju se može upotrebiti od niže osnovne ili više škole do univerzitetskog nivoa za sprečavanje svake vrste terorizma. Ako bi želili također da izvodite ili nastavite ovaj ili bilo koji drugi deo njegovih materijala, ne trebate ga kopirati, autor Vam može dati zakonitu licencu za korišćenje svojih zaštitnih maraka!
 
Sve dok bolje ne upoznajem Vaš jezik, mi ćemo se razumeti na univerzalnom jeziku kretanja, do tada mi pišite na engleskom, molim Vas.
Email: ime i drsfpsai@yahoo.com. U red "Subject" (Predmet) molim, upišite svoj celi međunarodni telefonski broj radi identifikacije. U slučaju problema ili ukoliko ne dobijete odgovor od mene, napišite dva jednaka pisma: jedno na adresu Pf. 912 Budapest, Hungary 1244; a drugo na P. O. Box 708, Marshall, Minnesota 56258 USA.
 
Zahvaljujući se: *Novinska brošura FUSION® ČUVAR KULTURE. Godište: 29. Broj: 4. Datum: 30. 10. 07. (Srpska varijanta obnovljenog članka 26. maja 2000. godine,  koji je širen putem pošte i Interneta) © 2007 Dr. Fogarassy Gusztáv, Urednik/Izdavač. Pf. 912 Bp H 1244.